Telefoon: +31 (0) 10 519 05 60

Home » Zantedeschia

Zantedeschia

zantedeschias_phytocareZantedeschia wordt zowel geteeld in de volle grond als op substraat. Elk van beide teeltwijzen vraagt een eigen benadering. Sturen van het groeiproces met het klimaat vraagt het juiste gebruik van verwarming, koeling, ventilatie, scherm, belichting. De beschikbare middelen zijn verschillend, elke teelt vraagt daarom een op die situatie toegesneden advies.