Telefoon: +31 (0) 10 519 05 60

Home » Roos

Roos

Roos_phytocare
De rozenteelt is technologisch ver ontwikkeld en vraagt getallen beoordeling van de teelt. Door registratie van de teeltgegevens is gebruik van rekenschema’s mogelijk. In de praktijk blijkt dit een uitstekende ondersteuning van het visuele oordeel van het gewas. Modellen zijn samen met een heldere blik en opmerkingsgave onontbeerlijk voor goed sturen van de teelt.