Telefoon: +31 (0) 10 519 05 60

Home » Gerbera

Gerbera

Gerbera_phytocareDe Gerberaplant reageert snel op andere omstandigheden. Het is snel zichtbaar wanneer een verandering goed is. Goed afstemmen van de teeltomstandigheden op de stand van het gewas zorgt voor een goed evenwicht tussen de productie van bloemen en blad. Kwantitatieve beoordeling van het gewas, productie en teeltomstandigheden maken vergelijkingen in de tijd en tussen teelten mogelijk. Dit geeft een richtsnoer voor verbeteren van de teelt.