Telefoon: +31 (0) 10 519 05 60

Home » Enzylin Procédé

Enzylin Procédé

Het Enzylin Procédé maakt voor het roten van vlas direct gebruik van enzymen, die buiten de rootbak worden gemaakt. De ontsluiting vindt daardoor plaats in een continu proces dat maximaal twee uur duurt, en dat zorgvuldig te sturen is.
Ten opzichte van dauwroten is het grote voordeel dat het proces niet afhankelijk is van de weersomstandigheden, en dat er een besparing plaats vindt op arbeid en het beslag op de grond. Ten opzichte van het weinig rendabele waterroten is het voordeel dat er aanzienlijk minder water, energie en arbeid nodig is, terwijl er bovendien bij het Enzylin-procédé geen problemen zijn met watervervuiling. Daarnaast is het dankzij speciale technologie mogelijk om te werken met relatief beperkte hoeveelheid enzymen.

De vezel die met het Enzylin-procédé gemaakt wordt is sterker dan bij andere root-methoden. Met name de kristallisatiegraad van de cellulose (Dp-waarde) is aanzienlijk hoger. Er is sprake van een betrouwbare en constante kwaliteit.
Daarnaast is de Enzylin-vezel aanzienlijk witter. In het Enzylin-procédé krijgen kleurstoffen geen kans zich aan de vezel te hechten. Dit betekent dat er bespaard kan worden op het bleken. Op de derde plaats is de Enzylin-vezel soepel, zacht, glanzend, en van een grote gelijkmatigheid. Allemaal eigenschappen die van groot belang zijn voor de verdere verwerking en toepassing in linnen weefsels en connectie.
De Enzylin-technologie is in de vlaswereid vrij eenvoudig te realiseren. Een deel van de benodigde apparatuur, zoals de zwingelturbine, is daar al aanwezig. Daarnaast zijn nog een aantal apparaten nodig om het proces van enzymatische ontsluiting te doen plaats vinden. De schema’s geven een indruk van de nodige bewerkingen.