Telefoon: +31 (0) 10 519 05 60

Home » Analyse Teeltgegevens

Analyse Teeltgegevens

In de rozenteelt wordt teeltadvies verzorgd. Dit gebeurt op basis van aanblik van het gewas, teeltomstandigheden, toelichting van de teler en de ter beschikking staande teeltgegevens. 

Wanneer een telersgroep wordt geadviseerd, vindt ook vergelijking van de teeltgegevens plaats. De uitgewisselde cijfers worden in een spreadsheet verwerkt, er komt een groot aantal mogelijkheden ter beschikking: vrijwel alle denkbare verbanden kunnen dan worden onderzocht. 

Klik hier om een spreadheetprogramma (40Kb groot, geschreven in Excel5/Windows 95) te downloaden, waarmee u teeltgegevens kunt uitwisselen en analyseren. 

Het spreadheet is gecomprimeerd (ingepakt) in een zogenaamde ZIP-file. Deze kunt u uitpakken met een programma als WinZip of Pkunzip, wat u gratis kunt downloaden bij bijvoorbeeldhttp://tucows.wau.nl/ waarna u het kunt laden in Excel.
Mochten hierover of over het gebruik van de spreadsheet onduidelijkheden zijn, dan kunt u natuurlijk altijd contact met ons opnemen.